środa, 24 grudnia 2014

RPO bardziej kolejowe. O 20 milionów Euro bardziej w przypadku kuj-pomu.

Centrum Zrównoważonego Transportu  z Warszawy to organizacja, która bardzo mocno zaangażowała się w lobbing na rzecz zwiększenia udziału inwestycji kolejowych w RPO większości polskich regionów. Jednym z nich było województwo kujawsko-pomorskie.
Chciałbym serdecznie podziękować ponom Krzysztofowi Rytlowi oraz Marcinowi Wróblowi z CZT za przeprowadzenie tak szeroko zakrojonej akcji. W całym kraju alokację na projekty kolejowe w RPO regionów zwiększono łącznie o 240 milionów euro o czym pisze na swojej stronie internetowej CZT.47,4 mln euro na kolej w kuj-pomie.


W ramach działań na rzecz zwiększenia inwestycji kolejowych w kuj-pomie 20 samorządów i organizacji pozarządowych wsparło stanowisko CZT domagające się większych inwestycji w kolej. Alokację środków przeznaczonych na inwestycje kolejowe w naszym regionie zwiększono z 14% do 26 %, a kwotowo z 27,4 mln euro do 47,4 mln euro. Jest bardzo duża szansa, że zwiększenie tej kwoty spowoduje rewitalizację i przywrócenie regularnych połączeń na linii 356 między Bydgoszczą, Szubinem, Kcynią, Wągrowcem i Poznaniem. Szczegóły działań zostaną określone w dokumencie: "Kujawsko-Pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej", który będzie konsultowany w pierwszej połowie 2015 roku. Będę o nich z pewnością pisał.

O pierwotnie bardzo niskim udziale inwestycji kolejowych w kuj-pomie pisałem tutaj. W zabiegi o poprawę oferty kolei w regionie włączyło się wiele osób i organizacji. Warto wszystkie je wymienić. Często narzekamy na bierność społeczeństwa czy samorządowców wobec trudnych problemów. To jest akurat bardzo pozytywny przykład, pokazujący, że aktywność społeczna przynosi jednak wymierne efekty. Niech ten przykład będzie zachętą do dalszej współpracy i aktywności społecznej.

20 podmiotów wsparło inwestycje kolejowe.


Stanowisko CZT w sprawie zwiększenia alokacji na projekty kolejowe w RPO kuj-pomu skierowane do Komisji Europejskiej podpisało 20 podmiotów:


- Łukasz Krupa - Poseł na sejm RP,
- Roman Jasiakiewicz - Przewodniczący Rady miasta Bydgoszczy;
- Starostwo Powiatowe w Lipnie - wicestarosta Jarosław Poliwko;
- Starosta Powiatu Nakielskiego - starosta Tadeusz Sobol;
- Starostwo Powiatowe Starogard Gdański - z up. Józef Kabała;
- Gmina Kowalewo Pomorskie - z. up. Ilona Rybicka;
- Gmina Kcynia - burmistrz Piotr Hemmerling;
- Gmina Szubin - burmistrz Ignacy Pogodziński;
- Gmina Jeżewo - wójt Mieczysław Pikuła;
- Gmina Czernikowo - wójt Zdzisław Gawroński;
- Gmina Brodnica - burmistrz Jarosław Radacz;
- Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" - w imieniu stowarzyszenia Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki;
- Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei - Bartłomiej Jasiński Członek Zarządu;
- Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska - prezes Piotr Cyprys;
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy - prezes Krzysztof Ziętara;
- Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej - prezes Wojciech Osmański;
- Pracowania Zrównoważonego Rozwoju, Toruń - prezes Krzysztof Ślebioda;
- Ruch Obywatelski Lepsza Bydgoszcz - Łukasz Religa;
- Bractwo Czarnej Wody - prezes Józef Malinowski;
- Ruch Nowy Inowrocław - Marcin Wroński.


Być może tak stanowczy głos podmiotów z regionu przyczynił się do relatywnie dużego wzrostu nakładów na kolej. Większy wzrost zanotowało jedynie Mazowsze.

Szybka Kolej Miejska w Bydgoszczy?


Obecnie polityka unijna skierowana jest na inwestycje w ekologiczny transport. Specjalne środki przeznaczone mają być na kolej miejską. Jest to świetna okazja do stworzenia kolei miejskiej w Bydgoszczy, która przyspieszałaby podróże w osi wschód - zachód miasta - obecnie zakorkowanej. Pisałem o tym tutaj i tutaj. Postulat lepszego wykorzystania  linii kolejowych na terenie miasta był jednym z punktów programu wyborczego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska.

Schemat szkieletu transportowego Bydgoszczy zaproponowany przez Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska


Ciekawe, czy władze naszego miasta potrafią dostrzec potencjał tego rozwiązania i podjąć starania o wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na ten cel. Wykorzystanie środków unijnych nie jest najmocniejszą stroną Bydgoszczy, jest zatem świetna okazja do sięgnięcia po nie. Ukształtowanie Bydgoszczy, rozciągniętej na osi wschód - zachód oraz fakt braku dobrego połączenia drogowego w tej osi miasta powodują, że Szybka Kolej Miejska mogłaby wyraźnie poprawić ofertę transportu zbiorowego w Bydgoszczy. Niestety dokumenty planistyczne Bydgoszczy nie zauważają potencjału tego rozwiązania. Budowa węzła przesiadkowego  kolej  - tramwaj na stacji Bydgoszcz Wschód, budowa linii tramwajowej łączącej dworzec PKP z siecią tramwajową miast  oraz przebudowa samej stacji Bydgoszcz Główna stwarzają zupełnie nowe możliwości wykorzystania linii kolejowych w mieście. Jak dotąd nie powstało jednak żadne opracowanie pokazujące potencjał kolei w świetle tych poczynionych inwestycji.

Studium bydgoskiej SKM-ki z 2005 jest już zupełnie nieaktualne. Wykonaliśmy od tego czasu znaczące inwestycje, które nie były w nim uwzględnione.


Studium wykonalności SKM-ki przygotowane w 2005 rekomendując rezygnację z tej koncepcji powoływało się na brak możliwości przesiadek na transport miejski na stacji Bydgoszcz Wschód i ogromne koszty budowy tego węzła, na brak linii tramwajowej do dworca PKP. Jednak te inwestycje już powstały. Zasadne jest więc przeanalizowanie potencjału SKM-ki bydgoskiej ponownie, tym bardziej w sytuacji, gdy Unia Europejska na szybką kolei miejską zamierza przeznaczyć spore środki w Polsce. Za te pieniądze można by wyremontować przystanki kolejowe na terenie Fordonu, zbudować przestanek kolejowy przy Biznes Park, umożliwiający kolejową obsługę Atosa. Czy nasze władze sięgną po te środki? Na razie nic na to nie wskazuje. Dobrze przygotowane studium SKM-ki otworzyłoby drogę do sięgnięcia po te środki. Może dlatego w Toruniu już przystąpiono do przygotowania stosownego opracowania? Szkoda, że nasze władze nie dostrzegają tego potencjału. Jest jednak jeszcze sporo czasu na przygotowanie takiego projektu. Inwestycje realizowane w ramach obecnego RPO realizowane będą do 2022 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz