poniedziałek, 10 listopada 2014

Bydgoskie chodniki wołają o kompleksową rewitalizację Śródmieścia.

O problemach bardzo związanych z bardzo niską jakością przestrzeni miejskie w Śródmieściu pisałem już na tym blogu kilka tygodni temu.

Dzisiaj chciałby zabrać Państwa na wirtualny spacer pokazujący ogromną skalę zapotrzebowania na kompleksową rewitalizację chodników w Śródmieściu, ale nie tylko. Podczas spaceru odwiedziłem również Wzgórze Wolności i jak będzie widać, także na tym osiedlu, widać potrzebę zadbania o poprawę jakości wspólnej  przestrzeni dostępnej mieszkańcom miasta.

Zapis trasy: Śródmieście, Wzgórze Wolności


Trasa była zupełnie przypadkowa. Idąc lub jadąc w dowolnym kierunku Śródmieścia widzimy bardzo podobne obrazki. Stan chodników w wielu miejscach zagraża bezpieczeństwu, a w większości przypadków, przynajmniej zniechęca mieszkańców do chodzenia po mieście. Zjawisko to jest bardzo rozległe, dlatego postanowiłem załączyć  poniżej bogatą dokumentację zdjęciową. W moim programie wyborczym mówię o potrzebie kompleksowej rewitalizacji Śródmieścia i zwiększeniu nakładów finansowych na ten cel. Jestem zdania, że kolejne drogie i efektowne inwestycje należy wstrzymać do czasu, aż nie uzyskamy zdecydowanej poprawy jakości naszej przestrzeni miejskiej. Za kwotę porównywalną do kosztów wybudowania Aquaparku możemy zbudować około 400 kilometrów nowych chodników. Odpowiada to mniej więcej odległości z Bydgoszczy do Katowic. Jestem zdania, że potrzeby mieszkańców muszą być zaspokajane począwszy od tych najprostszych, jak miejsca pracy, zielone przyjazne otoczenie, równe chodniki. sprawny i nowoczesny transport zbiorowy (konieczna wymiana tramwajów na niskopodłogowe) oraz większą ilość parkingów. Nie możemy pomijać takiego etapu w rozwoju miasta, jak zbudowanie prostych chodników i utwardzonych dróg osiedlowych. Nie zbudujemy metropolii na skróty, po wydaniu 500 milionów na Centrum Kongresowe. Jeżeli idąc do teatru, sklepu, urzędu czy na przystanek skręcimy sobie nogę na miejskim chodniku, to zdamy sobie nagle sprawę z faktu, że źle wydajemy pieniądze z naszych wspólnych podatków.

Chciałbym doprowadzić do powstania kompleksowego planu rewitalizacji całego Śródmieścia, wpisania tego planu na listę strategicznych projektów i zabezpieczenia finansowania dla tego zadania. Chciałbym także zbudować mapę na bieżąco pokazującą aktualny stan tego procesu oraz przewidywane terminy przebudowy kolejnych ulic. Takie informacje powinny być jawne. W mojej korespondencji z miejskimi służbami nie byłem w stanie przez wiele miesięcy otrzymać informacji kiedy planowana jest przebudowa tego chodnika na Pomorskiej.

ul. Pomorska, Bydgoszcz 2014Zapraszam też do obejrzenia krótkiego materiału filmowego nagranego przy jednym z najgorzej utrzymanych chodników.

Zadbajmy najpierw w Bydgoszczy o najprostsze sprawy, bo dzisiaj nasze otoczenie wygląda tak jak na zdjęciach poniżej.


Mazowiecka, Bydgoszcz 2014

ul. Mazowiecka, Bydgoszcz 2014
ul. Kołłątaja, Bydgoszcz 2014

ul. Kołłątaja, Bydgoszcz 2014

skrzyżowanie ul. Kołłątaja - ul. Staszica, Bydgoszcz 2014

skrzyżowanie ul. Kołłątaja - ul. Staszica, Bydgoszcz 2014

ul. Wyspiańskiego, Bydgoszcz 2014

ul. Wyspiańskiego, Bydgoszcz 2014

ul. Markwarta 7, Bydgoszcz 2014 (koło NFZ)

ul. Markwarta 7, Bydgoszcz 2014 (koło NFZ)

ul. Jagiellońska, okolice Pałacu Młodzieży 2014
ul. Jagiellońska (NOT), Bydgoszcz 2014

ul. Jagiellońska (NOT), Bydgoszcz 2014

ul. Jagiellońska (NOT), Bydgoszcz 2014


ul. Bernardyńska, Bydgoszcz 2014

ul. Bernardyńska, Bydgoszcz 2014

ul. Kujawska, Bydgoszcz  2014

ul. Kujawska, Bydgoszcz 2014

ul. Kujawska, Bydgoszcz 2014
ul. Kujawska, Bydgoszcz 2014

ul. Kujawska, Bydgoszcz 2014

ul. Kujawska, Bydgoszcz 2014
ul. Rondo Kujawskie, Bydgoszcz 2014
ul. Kujawska, Bydgoszcz 2014
przystanek na ul. Kujawskiej, Bydgoszcz 2014

przystanek na ul. Kujawskiej, Bydgoszcz 2014

zaniedbany plac zabaw przy Tucholskiej

Beskidzka, Tucholska, koło gimnazjum nr 20

ul. Karpacka , Bydgoszcz 2014

zaniedbany plac zabaw przy Tucholskiej
ul. Karpacka, Bydgoszcz 2014

ul. Karpacka, Bydgoszcz 2014

brak ciągłości chodników, okolice Netto

brak ciągłości chodników, ul Czeska, Bydgoszcz 2014

ul. Bałkańska, Bydgoszcz 2014
ul. Kopernika, Bydgoszcz 2014
ul. Paderewskiego, Bydgoszcz 2014

ul. Zamoyskiego, Bydgoszcz 2014

skrzyżowanie ul. Zamoyskiego i 20 stycznia 1920 roku , Bydgoszcz 2014

ul. Zamoyskiego, koło Gazety Pomorskiej, Bydgoszcz 2014

ul. Zamoyskiego, koło Gazety Pomorskiej,  Bydgoszcz 2014

ul. Świętojańska, Bydgoszcz 2014

ul. Mazowiecka, Bydgoszcz 2014

ul. Mazowiecka, Bydgoszcz 2014

ul. Warmińskiego, Bydgoszcz 2014

ul. Pomorska, Bydgoszcz 2014
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz